Ray of grey - årets vipp farge

Fra skisse til ferdig produkt